Gydytojai Odontologai Specialistai

Prof., dr. Vytautė Pečiulienė
Gydytoja endodontologė
Licencijos nr. OPL-03402
VU Medicinos fakulteto profesorė, VU Medicinos fakulteto Odontologijos instituto direktorė.
Daugiau kaip 20 metų klinikinio darbo patirtis, žinios, atidumas, kruopštumas leidžia sėkmingai įveikti sudėtingus, komplikuotus atvejus. Vytautė Pečiulienė priima ir konsultuoja pacientus respublikiniu mastu, gelbsti kolegoms sudėtingais atvejais bei komplikuotose situacijose. Gydytoja specializuojasi dantų šaknų kanalų pergydyme, nulūžusių instrumentų iš dantų šaknų šalinime, senų pralaidžių kultinių kaištinių įklotų šalinime, kietų šaknies kanalo užpildų išėmime, naudojant mikroskopą, ultragarsinį skalerį, teikia ūmią pagalbą bei gydymą vaikų ir suaugusių dantų traumų atveju.
Gyvenimo aprašymas:
Gimimo data: 1968 12 14
Išsilavinimas:
1992 m. baigė KMU Odontologijos fakultetą.
1992-1993 m. mokėsi internatūroje, VUL Žalgirio klinikoje.
1994-1996 m. mokėsi Oslo universitete, Endodontologijos rezidentūroje.
Darbovietės ir pareigos:
1993-1994 m. VUL Žalgirio klinika, gydytoja odontologė.
1995-1996 m. Oslo universiteto Odontologijos fakultetas, asistentė.
nuo 1996 m. VUL Žalgirio klinika, gydytoja endodontologė.
nuo 2004 m. iki dabar UAB Vilniaus odontologijos klinika, gydytoja endodontologė.
nuo 2010 m. VU MF Odontologijos institutas, profesorė.
nuo 2000 m. Baltic Dental and Maxillofacial Journal redkolegijos narė.
nuo 2003 m. Europos Odontologijos studijų asociacijos narė.
nuo 2007 m. Lietuvos endodontologų draugijos valdybos narė.
nuo 2008 m. Lietuvos endodontologų draugijos Garbės narė.
nuo 2008 m. Europos endodontologų asociacijos narė.
nuo 2012 m. European Journal of General Dentistry redkolegijos narė.
nuo 2014 m. Europos Endodontologų asociacijos, ikidiplominių studijų komisijos narė.
Žurnalų International Endodontic Journal, Medicina, Acta Medica Lituanica, Baltic Dental and Maxillofacial Journal, Medicinos teorija ir praktika, recenzentas.
Kartu su bendraautoriais yra 13 vadovėlių, metodinių priemonių, žinynų, 56 straipsnių autorė, skaitė 109 pranešimus respublikinėse ir tarptautinėse konferencijose.